The „Indirect Message“ in Kierkegaard and Chán Buddhism

Comparative Philosophy, Volume 11, Issue 1 (2020), San José, California, USA https://scholarworks.sjsu.edu/comparativephilosophy/vol11/iss1/7/ https://scholarworks.sjsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1317&context=comparativephilosophy Abstract The article seeks to analyse Kierkegaard’s indirecte Meddelelse, which the author proposes to translate as ‘indirect…

Proti výstavbě takzvaného Mariánského sloupu

Řeč přednesená k nultému bodu 12. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy dne 12. 12. 2019 Zdeněk Zacpal: Váňův „Mariánský sloup“ jako nebezpečný precedens   Vážení zastupitelé, Jistá skupina lidí neúnavně prosazuje…

Filosof Ludwig Wittgenstein (1889-1951): Neomezujte hry, které se hrát dají

  Vyšlo v rubrice Česká pozice  – Civilizace 27. 4. 2019, tam mírně pozměněno a zkráceno: http://ceskapozice.lidovky.cz/ludwig-wittgenstein-po-130-letech-filozofie-ma-vysvetlovat-jazyk-pxf-/tema.aspx?c=A190425_013320_pozice-tema_lube 26. dubna 2019 si připomeneme 130. výročí narození myslitele, jehož přednášky a většinou posmrtně…

Zaslouží si Marie Terezie pomník? Ivo Cerman – Zdeněk Zacpal

Zaslouží si Marie Terezie pomník? Gramotnost před Bílou horou byla vyšší, odmítá její přínos školství expert 22. březen 2019 Pro a proti Znění i videozáznam na: https://plus.rozhlas.cz/zaslouzi-si-marie-terezie-pomnik-gramotnost-pred-bilou-horou-byla-vyssi-odmita-7798408   Citace, které…

Lidstvo je schopno přežít i na čisté planetě

  Deník Referendum, Víkend 12.01.2019 08:00   Francouzští výzkumníci François Jarrige a Thomas Le Roux se ve své objemné knize o 480 stranách snaží zjistit, proč lidé v tak velké…

Viktorin Kornel ze Všehrd stále aktuální?

  Článek ve sborníku odborných statí: Památník 1868 - 2018 Všehrd, Spolek českých právníků Všehrd, ISBN 978-80-85305-52-4, str. 11-16, Zdeněk Zacpal   Právní systémy anglosaských zemí (kromě Skotska a Louisiany)…

Te Deum je ještě problematičtější

  Lidové noviny, čtvrtek 18. ledna 2018, str. 11, Názory – Dopisy redakci AD: Petr Zídek – Když prezident nemá virózu, Lidové noviny, středa 17. ledna 2018, Názory – Archiv,…

Překonat dědictví Bílé hory

Deník Referendum, 11.11. 2017, Domov – Komentář (tam mírně kráceno)   Zdeněk Zacpal polemizuje s interpretacemi některých publicistů, podle nichž přinesl vývoj v českých zemích v pobělohorském období tehdejší společnosti…

Osmdesát let od Masarykovy smrti: jeho program platí i dnes

Za výjimečnost meziválečné první republiky s jejím humanismem a světovými aspiracemi nevděčíme Rakousku-Uhersku, ale především mimořádné Masarykově osobnosti.   Zdeněk Zacpal, http://denikreferendum.cz/clanek/26049-osmdesat-let-od-masarykovy-smrti-jeho-program-plati-i-dnes Deník Referendum, 14.09.2017   Dle francouzského politologa a…