Kierkegaardův politický význam

Zdeněk Zacpal - Kierkegaardův politický význam, Filozofia, 77 (2022), 8, 641 - 654, Bratislava DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.8.4 Obrázek: Celý svět se točí kolem Sørena Aabyeho Kierkegaarda (1813-1855)

Germanofilové, procitněte!

AD: Lenka Zlámalová– Na nejtvrdší sankce nedošlo. Ekonomickou izolaci Putina blokuje Německo https://echo24.cz/a/Swrh2/na-nejtvrdsi-sankce-nedoslo-ekonomickou-izolaci-putina-blokuje-nemecko 26. 2. 2022 Angela Merkelová a Vladimir Putin České veřejnosti se omrzení opakuje, že EU nepostradatelnou zárukou…

Reflexe komiky a absurdity u Kierkegaarda

Prosloveno a diskutováno na konferenci „Kultura a imaginace“, která proběhla ve dnech 12.-13. listopadu 2021 v areálu FHS UK v Troji Vladimír Borecký (1941-2009)   Dánský myslitel Søren Kierkegaard je…

Nad Havlíčkovým hrobem

Očistili jsme hrob Karla Havlíčka Borovského na Olšanských hřbitovech při příležisti 200. výročí jeho narození (31. 10. 1821). ..... Zdeněk Zacpal: Nyní přečtu úryvky z Havlíčka, hlavně z Epištol Kutnohorských, o nichž…

Znamení bezmoci

Na Staroměstském náměstí byla 15. 8. 2020 kardinálem Dominikem Dukou vysvěcena částečná kopie Mariánského sloupu, postaveného vídeňským císařem v roce 1650 na oslavu jeho dobytí Prahy. Dále Rada Zastupitelstva Prahy 1…

Školní recenze: Jacques Derrida – La déconstruction

Zdeněk Zacpal – Je Jacques Derrida věrný duchu své vlastní rané filosofie při svých pozdějších historickopolitických aplikacích?     I. Derridova filosofie I. 1. Znak je libovolný, vymezený zvnějšku Již…

Školní recenze: Edmund Husserl – Karteziánské meditace

Edmund Husserl – Karteziánské meditace, Nakladatelství Svoboda-Libertas, Praha, 1993   V tomto textu se pokusím s přihlédnutím k poznatkům dalších autorů I. kriticky vyhodnotit teoretická východiska Husserlových Meditací, II. upozornit na některé druhotné…

Školní recenze: Alasdair MacIntyre – After Virtue

Alasdair MacIntyre – After Virtue: A Study in Moral Theory, University of Notre Dame Press Notre Dame, Indiana (1981) 2007 [AV] https://epistemh.pbworks.com/f/4.+Macintyre.pdf REPRODUKCE DÍLA:   1. Problém: Etické jednání pozbylo…