Populační bomba již ohromné škody způsobila – AD: Lukáš Kovanda

Dopis – polemika, MF Dnes, 31. 5. 2013, Fórum čtenářů – Názory, str. A 15

(Ad: Lukáš Kovanda – Populační bomba žádnou škodu nezpůsobila, MF Dnes, 29.5. 2013, str. A 11 – Názory)

2008_Summer_Olympics_torch_relay,_Shenzen

Lukáš Kovanda tuto středu kritizoval v MFD Paula Ehrlicha za to, že stále varuje před hrozbou populační exploze, přesto, že jeho vysoké odhady růstu obyvatel z roku 1968 se nenaplnily a tempo růstu obyvatel Země o něco snížilo. Přichází s pozoruhodným tvrzením, že máme explozi populační bomby za sebou, a to prý bez katastrofy.

Tvrdit něco takového by bylo případné teprve s časovým odstupem, dlouho poté, co se počet lidí (pokud vůbec kdy) alespoň ustálí. To Kovanda nepovažuje za katastrofu stávající hladomory? Občanské války, jejichž spouštěčem je přebytek bezprizorných mladých mužů? Války o přírodní zdroje? Časopis BioScience v říjnu 1998 odhadl, že asi 40 procent úmrtí lidí jde na vrub znečištění životního prostředí. Tyto hrůzy se stávajícím růstem obyvatelstva Země, podporovaným značnou částí náboženských fanatiků, těsně souvisejí.

Kenya slum dump 2007

Paběrkování na skládce v africké Keni

 

pic-of-the-day

Železniční doprava v Bangladéši

 

victim-of-sectarian-violence-iraq-2007

Oběť sektářského násilí – Irák 2007

 

Zdeněk Zacpal, překladatel

_______

Odkazy pod čarou:

BioScience, October 1998

 

Edward Wilson – The Diversity of Life

 

Robert King Merton – The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action

American Sociological Review, 1.12. 1936, str. 894-904

http://www.d.umn.edu/cla/faculty/jhamlin/4111/Readings/MertonSocialAction.pdf

 

Zdeněk Zacpal – Proroctví  naplněno, prorok zapomenut

MF Dnes, 23.-24. února 2013, Víkend – Kavárna, str 35-36

Nepředvídané důsledky i nechtěné účinky sociálního jednání se dají klasifikovat: Jejich zdrojem může být neznalost anebo omyl, vyhodnotí-li situaci chybně, užije-li navyklé postupy, které za dané situace neplatí či tvrdošíjně odmítá vzít na zřetel určité součásti problému. Často jednající přehlíží vše mimo své úzce vymezené zájmy nebo světonázorovou či hodnotovou orientací vlastní osoby, případně skupiny. Posledním, pátým typem jsou sebemařící předpovědi či proroctví: veřejné předpovědi budoucího sociálního vývoje často nejsou potvrzeny, neboť směr vývoje začne spoluurčovat samotná předpověď hlavně tím, že se lidé jejímu naplnění snaží zabránit.

Robert K. Merton – Nepředvídatelné důsledky záměrného sociálního jednání

Zamýšlené a předjímané výsledky záměrného jednání bývají z podstaty věci pro jednajícího (ne nutně pro vnějšího pozorovatele) z podstaty věci vždy žádoucí, a to i v krajním případě, kdy se jedná o volbu menšího zla. Ani nepředvídané důsledky nebo nechtěné účinky sociálního jednání nebývají pro jednajícího nežádoucí vždy. Merton důsledky rozumí jen ty prvky výsledné situace, které by nenastaly, kdyby k jednání nedošlo.

Robert K. Merton – Studie ze sociologické teorie, přeložila Jana Ogrocká, Sociologické nakladatelství, Praha, 2000, ISBN 80-85850-92-3

článek: Nepředvídatelné důsledky záměrného sociálního jednání, str. 116-131