Různé

Reflexe komiky a absurdity u Kierkegaarda

Prosloveno a diskutováno na konferenci „Kultura a imaginace“, která proběhla ve dnech 12.-13. listopadu 2021 v areálu FHS UK v Troji Vladimír Borecký (1941-2009)   Dánský myslitel Søren Kierkegaard je…

Nepřehlédněme protinožce

  RESPEKT 13 / 2006 (27. 3. – 2. 4.), str. 23 - Dopisy   Článek Vagina interpelace na Islandu (Respekt č. 12 / 2006) oceňuje Skandinávce, že byli odedávna…

Minulý rok ve světě

  Respekt, 1 – 2 (6. – 12. 1.), 1997, str. 16 (Zahraničí)   Svoboda projevu, myšlení a jednání má v mnohých zemích světa své meze, které mohou lidé velmi tvrdě…