Chybí širší konsenz – AD: František Chaloupka

Lidové noviny, sobota 14. března 2020, str. 12, Horizont − Dopisy redakci

AD: František Chaloupka − Faul na katolíky, Lidové noviny pondělí 9. března 2020, str. 11, Názory − Dopisy redakci

Pan Chaloupka má proti Jiřímu Hanákovi pravdu, že mezi aktivní či pasivní stoupence výstavby „Mariánského sloupu“ nepatří jen „svíčkové babičky“, ale i mnoho, možná většina katolíků. A ne všichni jsou staří. Pokud jim však ve všech jejich nápadech úřady nevyhoví, neděje se jim tímto ještě žádná křivda nebo faul. Ke katolické církvi se u nás hlásí již jen na 10% Čechů a česká občanská společnost zahrnuje i na 90% nekatolíků. Mnohem oprávněněji by se naopak za fauly na občanskou společnost mohly označit restituci pobělohorskými konfiskacemi zmnohonásobeného církevního majetku, kterou politici nakonec prosadili proti vůli asi 70% občanů, anebo nenápadné, leč úporné obnovování symbolů habsburské nadvlády. I loňské ilegální ničení historické dlažby Staroměstského náměstí stoupenci sochaře Váni, které je dnes, k újmě právního řádu, vydáváno za „zahájení výstavby“ sloupu. Kladný postoj profesora Royta k výstavbě fakticky Váňova výtvoru na nejexponovanější náměstí v zemi nemůže vymazat zamítavé postoje jiných významných uměnovědců. K výstavbě rádoby nápodoby málo zdokumentovaného sloupu neexistuje širší shoda ani mezi nimi ani církvemi ani mezi širší občanskou veřejností. V kulturně vyspělých zemích se však veřejný prostor nezvelebuje bez obecnějšího konsensu.

JAN PAVEL II., papež, Václav HAVEL, politik, prezident---Vaclav Havel, Pope John Paul II, Prague Castle

Bez ohledu na mizivý podíl katolíků v české populaci u nás stále platí: S Vatikánem na věčné časy a nikdy jinak!

Zdeněk Zacpal, nordista  (společnost Veritas)

 

 

 

František Chaloupka − Faul na katolíky

 

Vždy jsem se těšil na Poslední slovo pana redaktora Hanáka. Ale to poslední „Poslední“ z minulého týdne se vám, pane Hanáku, opravdu nepovedlo.

Pravidelně navštěvuji kostely v Rudné-Hořelicích, v Berouně, Baziliku sv. Jakuba na Starém Městě pražském i další. Všude potkávám nejenom „svíčkové babičky“, ale i hodně mladých a vzdělaných lidí. Převážně vítají obnovu mariánského sloupu.

K historii minulého mariánského sloupu a k výstavbě té novodobé repliky vás nepřesvědčily ani zásadní přednášky prorektora UK prof. Royta.

Pane Hanáku, kopnout si do katolíků, to je pro vás asi velice snadné. Ale ve fotbale by se tomu řeklo faul.

Bohužel jste mě zklamal.

 

Doc. MUDr. František Chaloupka, Praha