Jednorozměrné schéma – AD: František Vrubel

 

 LIDOVÉ NOVINY, Pátek, 3. února 2006, str. 10 – Názory

Ad LN 1.2.: Odmítáním víry se hlásíme ke komunismu

 

Panu Františku Vrubelovi se nelíbí slova, „že jsme nejateističtější zemí Evropy“, a domnívá se, že se jimi „hrdě hlásíme ke komunismu, protože před jeho nástupem jsme nejateističtější nebyli“.

Připomínám panu Vrubelovi, že dle počtu bezvěrců v oficiálních statistikách zaujímala první republika dle mezinárodních statistik dlouho před komunismem jedno z předních míst světa – s mnoha statisíci bezvěrci. Z ateismu ale nikterak logicky nevyplývá jakákoli příchylnost ke komunismu. Ateistické a zároveň nekomunistické, někdy přímo antikomunistické myslitele navíc najdeme přímo v hlavních proudech dějin filosofie a sama prvorepubliková Volná myšlenka ve svých vlastních materiálech výslovně vyzývala své členy a stoupence, aby komunisty nevolili. Na tyto postoje pak doplatila zákazem – hůře než hlavní církve.

 

cuii_phil_2_624x544

Anglický filosof George Edward Moore (1873-1958), jeden z mnoha ateistických a nekomunistických myslitelů anglosaského světa

 

Nechť se pan Vrubel podívá do zbožných zemí, které ateisty z politiky a někdy i z tohoto světa odstraňují – do katolické Latinské Ameriky, na Filipíny a do muslimského světa. Tyto země namnoze figurují na nejspodnějších příčkách Indexu vnímání korupce TI a počet vražd na 100 tisíc obyvatel za rok v některých z těchto zemí, například v Kolumbii a Pákistánu, dosahuje dle ročenek Interpolu až 30-40 násobku počtu „ateistické“ České republiky.

Fakt, že člověk vyrostl z nějakých „kořenů“ nezaručuje jejich správnost. Dostojevského problém, že bez Boha bude všechno dovoleno, je problémem světa pravoslavného, katolického a muslimského, méně světa protestantského a ve světě jiných světonázorových systémů lidé tento problém leckdy ani nepochopí. I člověk zbožný by však měl mít zájem na jisté nezávislosti mravních schopností na světonázoru, pokud mu opravdu jde o mravnost.

Zdeněk Zacpal, Praha

tlumočník a překladatel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTKOMUNISTICKÝ ATEISTA JE BÝVALÝ SLUHA

 

LIDOVÉ NOVINY, Středa, 8. února 2006, str. 10 – Názory

Ad LN 3.2.: Jednorozměrné schéma

 

Pan Zacpal, který reagoval na dopis pana Vrubela Odmítáním víry se hlásíme ke komunismu, plete hrušky s jabkama.

V Masarykově první republice ateista byl, kromě Gottwaldovy sebranky, hluboce morální osobnost, pro kterou zásady desatera, osobní víry druhého a morální principy jako nekrást a nelhat byly samozřejmé a ateismus spočíval jen v postoji k Bohu a jeho zneužívání pro zastírání osobních nedostatků. Ateista postkomunistický je nevzdělaný bývalý sluha komunismu, který o Bohu, morálce a lidských právech ví jen z komunistické propagandy.

Tak jsem pochopil příspěvek pana Vrubela já a plně s ním souhlasím, že v našich podmínkách a v našem obecném povědomí je plně pravda (až na minimum výjimek, které z citované první republiky přežily), že odmítáním víry se hlásíme ke komunismu a mohu pana Zacpala ujistit, že o tom na východě ani na západě od našich hranic nepochybuje!

 

František Kratochvíl, Praha