Málokdo se hlásí ke všem Havlíčkovým názorům – AD: Zbyněk Petráček 2

 

Lidové noviny, Sobota 20. listopadu 2021  str. 11 (Dopisy redakci)  

 

AD: Zbyněk Petráček – Proč se všichni hlásí k Havlíčkovi, LN 26. 11. 2021, str. 20 (Orientace, Výběr)

havlicek_o

Namísto výstavy, tematizující posmrtný kult Karla Havlíčka, by milovník největšího českého novináře raději uvítal konečně reprezentativní vydání jeho sebraných spisů. Dobrá, nyní se vydávají dopisy, jenže Havlíčkův odkaz je vedle vydávaných básní a epigramů stále živý spíše v jeho politických článcích, jejichž nejrozsáhlejší výbor vycházel tiskem před 120 lety. I „za komunistů“ v roce 1986 se objevil alespoň jejich menší, poněkud tendenční a navíc i vykuchaný výbor. Zato po roce 1989 nic.

Připomeňme také, že v 50. letech 19. století rakouští policajti prošťourávali i soukromá obydlí, aby mohli zabavovat a ničit především Havlíčkovy „Epištoly Kutnohorské.“ Tento 110 stránkový spis analyzuje církevní praktiky a jejich souvislosti se svévolí vládnoucích. Vyšel naposledy sice již v roce 1949 a polistopadové středoškolské učebnice jej ani nezmiňují, nicméně je stále aktuální.

Zdeněk Zacpal, překladatel

 

ALESPOŇ NA SÍTI, KDYŽ UŽ SE 72 LET NEVYDÁVAJÍ:

Epištoly Kutnohorské a vybrané články politické : Karel Havlíček Borovský : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

https://archive.org/details/epitolykutnohor00borogoog

___________________________________________

 

Vysvětlivky a citace pod čarou:

 

Karel Havlíček Borovský, Dílo II (Pražské noviny, Národní noviny, Slovan) Československý spisovatel, Praha, 1986

Ani v 80. letech, 20. století kvůli přetrvávající cenzuře nešlo otisknout zcela reprezentativní výběr Havlíčkových článků. Zřejmě z ideologických důvodů scházejí například Havlíčkovy články „Komunismus“, „Peníze“, „Republiky amerikánské“, a z jeho článku „Revoluce“ byla vykuchána pasáž o americké revoluci vedoucí k nezávislosti a prosperitě „Severního amerického soustátí“, tedy USA.

 

Vyhledávání Epištol je historickým faktem. Havlíček o tom průběžně referuje v pozdních číslech svého „Slovana“: Karla Havlíčka Borovského Politické spisy, Díl III. “Slovan 1850-1851“, k vydání upravil Dr. Zdeněk Tobolka, Nákladem Jana Laichtera, Praha, 1903, část 2: Slovan

 

A dále reference najdeme v prvních částech Vzpomínek Antala Staška:

Antal Stašek – Vzpomínky, Nakladatel Fr. Borový v Praze, 1926

 

Karel Havlíček – Epištoly Kutnohorské. Havlíčkův Brod: Jiří Chvojka, 1949.