Zaslouží si Marie Terezie pomník? Ivo Cerman – Zdeněk Zacpal

Zaslouží si Marie Terezie pomník? Gramotnost před Bílou horou byla vyšší, odmítá její přínos školství expert 22. březen 2019 Pro a proti Znění i videozáznam na: https://plus.rozhlas.cz/zaslouzi-si-marie-terezie-pomnik-gramotnost-pred-bilou-horou-byla-vyssi-odmita-7798408   Citace, které…

Lidstvo je schopno přežít i na čisté planetě

  Deník Referendum, Víkend 12.01.2019 08:00   Francouzští výzkumníci François Jarrige a Thomas Le Roux se ve své objemné knize o 480 stranách snaží zjistit, proč lidé v tak velké…

Viktorin Kornel ze Všehrd stále aktuální?

  Článek ve sborníku odborných statí: Památník 1868 - 2018 Všehrd, Spolek českých právníků Všehrd, ISBN 978-80-85305-52-4, str. 11-16, Zdeněk Zacpal   Právní systémy anglosaských zemí (kromě Skotska a Louisiany)…

Te Deum je ještě problematičtější

  Lidové noviny, čtvrtek 18. ledna 2018, str. 11, Názory – Dopisy redakci AD: Petr Zídek – Když prezident nemá virózu, Lidové noviny, středa 17. ledna 2018, Názory – Archiv,…

Překonat dědictví Bílé hory

Deník Referendum, 11.11. 2017, Domov – Komentář (tam mírně kráceno)   Zdeněk Zacpal polemizuje s interpretacemi některých publicistů, podle nichž přinesl vývoj v českých zemích v pobělohorském období tehdejší společnosti…

Odrakouštit se! Masarykův program platí i dnes

Za výjimečnost meziválečné první republiky s jejím humanismem a světovými aspiracemi nevděčíme Rakousku-Uhersku, ale především mimořádné Masarykově osobnosti.   Zdeněk Zacpal, http://denikreferendum.cz/clanek/26049-osmdesat-let-od-masarykovy-smrti-jeho-program-plati-i-dnes Deník Referendum, 14.09.2017   Dle francouzského politologa a…

Izrael není jedinou demokracií regionu

Echo, 24.8. 2017, str. 4, Dopisy @ maily AD: Titul na obálce časopisu, odkazující ke článku Martina Weisse - Proč levicový Západ tak nenávidí Izrael, Echo, 16.8. 2017 Problémem titulu…

Matka vlasti? – AD: Marek Švehla

Respekt 21/2017 (22.-28.5. 2017), str. 8 – Dopisy AD: Marek Švehla - Matka vlasti? Respekt 19/2017 (8.-14.5.), str. 33 Pokud Marek Švehla tvrdí, že „začlenění zemí Koruny české pod Habsburky…