Pět, šest a více dětí? – AD: P. Jaroslav Olšava

Magazín AD; křesťanství a svět: 9 / 2001 (29. 8.) , str. 4

(z dopisů)

 

 (Z dopisů 7/2001)

 

Odkud P. Jaroslav Olšava (jehož dopis jste otiskli pod názvem Když dá Bůh kravičku, dá taky travičku) ví, že je vůle Páně, aby v dnešní době, která se tak liší od starozákonní, měla křesťanská rodina pět, šest a více dětí? Nový zákon je v této otázce neutrální a evangelia postrádají tehdy běžné patriarchální sklony. I ve Starém zákoně se hovoří nejen o naplnění Země, ale také o rozmanitých druzích bylin a stromoví, která vlivem přelidnění hynou.

 

Accra_Slum (2)_0

Kde vidíte trávu, patere Olšavo?

 

Co se týče zmíněných Arabů a Asiatů, kteří mají zaplnit Evropu: ve více muslimských nebo arabských zemích jsou již patrný obdobné tendence k silnému zbrždění nárůstu populace jako v Evropě před pár desítkami let. Dětí do pěti let například v Turecku, Tunisku a nejnověji i v Egyptě je již méně než dětí mezi pěti a deseti lety. V několika asijských zemích včetně Číny je počet dětí připadajících na jednu ženu pod úrovní prosté reprodukce (méně než 2) a dosahuje tak menších hodnot než v expandujících USA (kolem 2,05).

Zdeněk Zacpal, Praha