Přesnější analýzu, prosím – AD: Jiří Holátko 3

Echo 14 /2017, 13. 4. , Dopisy@maily, str. 5

 

Pane Holátko, trápí Vás naše špatné hospodaření, to, že „se Západem nemáme stejné hodnoty, ty sdílíme spíš s Rusy“ a kritizujete Masaryka a Beneše za poněkud volnější vztah k Římu. Nezapomeňte však, že nejdelším souvislým demokratickým tradicím i nejvyšší míře prosperity se těší ty země Západu, kde k odtržení od Říma došlo již dávno a které byly protestantstvím alespoň ovlivněny. Dnes jsou USA a Francie v míře demokratičnosti dle zkušeností i dle statistik „Indexu demokracie“ jen o kousek před námi. Zato Polsko a Maďarsko, které zůstaly s Římem po roce 1918 více spjaté a ustavily si tehdy autoritářské režimy, za námi i dnes zaostávají s mnohonásobně větším odstupem. Nemluvě o Rusku.

To je americký systém financování zdravotnictví efektivnější než český?! Míra dětské úmrtnosti u nás je nižší než nejen tam, ale i ve dnes všude vyzvedávaném Rakousku a Německu.

easy-rider-72Dennis Hopper a Peter Fonda v závěru filmu Bezstarostná jízda / Easy Rider (1969)

 

Každé území, osídlované jiným etnikem, je více či méně morálně devastováno, a to mnohde větší měrou než u nás. Stopy jsou zřetelné i v jižních a západních částech USA, které jsou integrálními částmi země již přes 150 let: tamní obydlí a mentalita mnohých se ani dnes nevyjímají o moc lépe než ve starém kultovním filmu Bezstarostná jízda. Odsun Němců však znamenal ukončení starých periodicky se opakujících bojů a zabránil ne nepravděpodobným dalším krvavým konfliktům, jako tomu bylo i později v Bosně, Chorvatsku i ve zcela „západním“ Baskicku či Severním Irsku.

Sebemrskačství dle neblahého německo-rakouského vzoru či vyzvedávání říše, která téměř neumožňovala Čechům podíl na jejím řízení, zato je vyháněla na bojiště v zájmu vídeňské dynastie, je po roce 1989 opiem některých zdejších intelektuálů či spíše publicistů a umělců. Bez přesného rozlišování však ničemu nepomůže, obdobně jako náboženský fundamentalismus lidi rozděluje a spíše maří soustředění společnosti na řešení aktuálních problémů.

Zdeněk Zacpal, nordista

lidice1lidice2alidice3cNěmečtí nacisté v Lidicích v roce 1942: Mnohé, a to i „západní“ národy mají historii daleko odpudivější než Češi. Je lépe je ani dnes nekopírovat, nýbrž analyzovat vlastní nedostatky přesněji, než to činíte vy, pane Holátko.

_______________

 

Citace a poznámky pod čarou:

 

Nezapomeňte však, že nejdelším souvislým demokratickým tradicím i nejvyšší míře prosperity se těší ty země Západu, kde k odtržení od Říma došlo již dávno a které byly protestantstvím alespoň ovlivněny.

Spojené království, USA, Kanada, Švýcarsko, země Skandinávie (první bylo Norsko již od roku 1815), Nizozemí, Austrálie, Nový Zéland, ale i Francie, která byla myšlenkově a duchovně reformací alespoň silně ovlivněna; i u nás bylo národní obrození a První republika demokratičtější než prostředí u sousedů

 

Dnes jsou USA a Spojené království v míře demokratičnosti dle zkušeností i dle statistik „Indexu demokracie“ jen o kousek před námi. Zato Polsko a Maďarsko, které zůstaly s Římem po roce 1918 více spjaté a ustavily si tehdy autoritářštější režimy, za námi i dnes zaostávají s mnohonásobně větším odstupem. Nemluvě o Rusku.

2016:

USA                              7,98 (- i USA se staly „Flawed democracy“ – defektní, závadnou demokracií)

Francie                         7,92

Česká republika         7,82

Polsko                          6,83

Maďarsko                    6,72

Rusko                           3,24

Zřejmě ani Polsku nepomáhá, že se více hlásí k „Západu“

 

To je americký systém financování zdravotnictví efektivnější než český?!

Systém financování amerického zdravotnictví je příslovečně neefektivní, každý druhý Američan, kterého provázím, o tom mluví – snad to ani není třeba dokládat

 

Míra dětské úmrtnosti u nás je nižší než nejen tam, ale i ve dnes všude vyzvedávaném Rakousku a Německu.

Ve skutečnosti je jednou z nejnižších na světě, jak jsem osobně slyšel i od vyučujících lékařské fakulty UK na Karlově. A podíváme-li se například na statistiku Wikipedie, udávající dětskou úmrtnost do 5 let na 1000 živě narozených, uvidíme spíše opak toho, co pan Holátko nepodloženě tvrdí:

Česká republika 3,4, Rakousko 3,5, Německo 3,7 a USA 6,5

 

Stopy jsou zřetelné i v jižních a západních částech USA, které jsou integrálními částmi země již přes 150 let: tamní obydlí a mentalita mnohých se ani dnes nevyjímají o moc lépe než ve starém kultovním filmu Bezstarostná jízda.

Narážka na slavný film Dennise Hoppera a Petera Fondy z roku 1969

Autor těchto řádků projel 24 států USA

 

Sebemrskačství dle neblahého německo-rakouského vzoru …

Narážka na pokusy o druhý extrém k nacismu, na nesčetné sebemrskače typu Thomase Bernharda, Elfriede Jelinekovou, na vypouštění teroristů z německých vězení, na zanedbanou ochranu izraelských sportovců, která vedla k jejich masakru na OH 1972 v Mnichově atd. … , kteří svými krajními a politicko-společensky neuváženými přístupy způsobují další problémy

 

… či vyzvedávání říše, která téměř neumožňovala Čechům podíl na jejím řízení, zato je vyháněla na bojiště v zájmu vídeňské dynastie, je po roce 1989 opiem některých zdejších intelektuálů či spíše publicistů a umělců. Narážka na ústřední téma knihy o marxismu-leninismu:

Raymond Aron – L’Opium des intellectuels, Paris: Calmann-Lévy, 1955

 

Bez přesného rozlišování však ničemu nepomůže, obdobně jako náboženský fundamentalismus lidi rozděluje a spíše maří soustředění společnosti na řešení aktuálních problémů.

To je problém nejen Blízkého východu, ale do jisté míry i USA

 

Dopis pana Holátka, Echo 14 / 7. 4. 2017, str. 5:

Se Západem nemáme stejné hodnoty

Pan Kubík v posledním čísle v Dopisech jasně popsal současnou situaci v Česku. Demokracie je tu velmi nestabilní (nenápadně zde neustále vládne represivní a fízlovací aparát, viz systém kamer v Praze), většina národa je přitahována ruskou mentalitou (bohužel vývoj po roce 1945, vyhnání Němců a příchod nejbrutálnějších komunistů z celé východní Evropy k tomu jen přispěl). Celé Sudety jsou ekonomicky a morálně zdevastované. České školství je zcela zoufalé (v lepším případě produkuje chodící encyklopedie k ničemu, v horším hromadu Taugenichts), české zdravotnictví funguje jen díky zcela nekontrolovanému toku peněz, česká justice je pravděpodobně nadále ovládána podivnými lidmi spojenými s vývojem po roce 1945. Ekonomicky je etnická česká ekonomika slabá jako šťáva, bez zahraničního kapitálu by Česko už dávno zbankrotovalo.

A zcela největší dizaster je česká dopravní infrastruktura: železnice z 80 procent na úrovni roku výstavby kolem 1920 (ano, Rakousko postavilo většinu dodnes funkčních tratí); silnice jsou z velké části rozpadlé; dálniční síť je už dekády rozvrtaná a dokončení snad někdy v roce 2200; to, co se opravuje, se, než se to opraví, začne rozpadat.

V roce 1918, kdy Masaryk a Beneš řekli „weg von Rom“ neboli „pryč od Říma“, začal obrat, jak se dostat ze západní Evropy do východní. Díky Hitlerovi a vyhnání Němců se Čechům tento sen splnil. Jelikož se Západem nemáme stejné hodnoty, ty sdílíme spíš s Rusy a máme i podobnou mentalitu, jsme prostě Osteuropa. A to je odpověď na českou nenávist vůči EU a NATO a primárně Němcům. A ta není malá…

Jiří Holátko, Praha 5