Pud sebezáchovy a duchovní násilí Evropy – AD: Libor Gottfried 1

LIDOVÉ NOVINY, Čtvrtek, 13. dubna 2006, str. 11 – Polemika

Ad LN 10. 4. 2006: Evropa stojí na základech křesťanství a padá s nimi

Zdeněk Zacpal

 

Historik Libor Gottfried vytýká Kateřině Šafaříkové, že pojednává o Bohu s přílišnou lehkostí a nadhledem při její polemice s pokusy zavádět Boha do euroústavy při příležitosti audience evropských lidovců u papeže. Tvrdí, že Evropa stojí na základech křesťanství a padá s nimi (LN 10. dubna). A to proto, že na rozdíl od ostatních náboženství prokázalo křesťanství (a snad ještě židovství) „svůj pozitivní vklad do ideového základu Evropy“ a bylo „zdrojem, z něhož další ideje vznikaly a upevňovaly se“. Měl by to prý pochopit a přijmout i každý ateista – už jenom z pouhého pudu sebezáchovy.

Pan Gottfried příznačně uvažuje v úzkém kontextu naší židovsko-křesťansko-islámské „civilizace“. Nezkoumá jiné civilizační okruhy, zejména Indii a Čínu, které se za starých dob těšily náboženské, duchovní a intelektuální svobodě nepoměrně větší. Země, v nichž náboženské války ani pronásledování jiných lidí pouze pro jiný názor téměř neexistovaly, alespoň před zavlečením islámu a dalších směrů ze západu. Není dokonce známo, že by například buddhistická nebo džinistická obec v Indii odsoudila k smrti byť jen jednoho člověka. Po většinu jednotlivých období evropských dějin je naopak obtížné najít třebas jen jednoho Evropana, který by měl na víru svůj vlastní názor a dokázal po delší dobu přežít.

 

Jak katolická církev budovala západní civilizaci?

 

Upalování stoupenců reformace ve španělském Valladolidu v říjnu 1559 (níže)

Contemporary_illustration_of_the_Auto-da-fe_held_at_Validolid_Spain_21-05-1559.

 

Nuže, ateisté a jinověrci vůbec: už z vlastního pudu sebezáchovy si čtěte v originálech spisy „církevních otců“ i „vrcholných scholastiků“, jak na vás ona „evropská civilizace“ pohlížela a co s vámi zamýšlela. „Svatý“ Václav, který dle Kristiánovy legendy pouze “pilně bořil pohanské svatyně a odpadlíky od pravé víry dával v božské rozhorlenosti mocně bičovat důtkami”, byl ještě dost velký liberál. Přesné údaje počtu obětí obracení na pravou víru se ovšem v historických pramenech často nenajdou. Ani při poslední velké akci tohoto druhu u nás – při „rekatolizaci“ českých zemí habsburskými vojsky a jezuity po Bílé hoře se na počet obětí příliš nehledělo. Evidence i přebírání majetku po zabitých nebo vyhnaných evangelících pak probíhaly přece jen důkladněji …

Vzhledem k mocensko-duchovním sklonům Evropanů může nezavádění Boha do „euroústavy“ chránit příslušníky všech menšinových názorů, včetně křesťanů.