Sochy si zaslouží jen nezištní obětavci – AD: Roman Joch 3

Lidové noviny, sobota 20.5. 2017, str. 17, Dopisy redakci

AD: Roman Joch – Obrazoborectví v USA, LN 18.5.2017, str. 10 – Názory

 

305253-top_foto1-up8b2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Umění české reformace se dochovalo zčásti v zahraničí a u nás jen výjimečně, a to soustavnému jezuitskému ničení navzdory

 

Je zvláštní, pane Jochu, že Vy a mnozí další při své kritice fanatismu cílíte na husitství a opomíjíte mnohem soustavnější a mám časově bližší ničení českého protestantského umění po Bílé Hoře jezuity. Ničení tak důkladné, že podíl jeho dochovaných artefaktů je mnohem menší než podíl artefaktů předhusitského umění katolického.

Krom toho byl počet obětí pobělohorské rekatolizace a válek za větší moc vládnoucí vídeňské dynastie je, alespoň co se týče českých zemí, srovnatelný, ba i relativně vyšší než počet obětí „totalitářů“ 20. století, pro něž chybně rezervujete zvláštní kolonku.

Pokud má vůbec dobrý smysl nějaké sochy stavět či obnovovat, pak jen nezištné obětavce, a to spíše dle étosu národního obrození a První republiky. Tedy k Prašnému mostu se spíše než pomník Marie Terezie hodí lokálně i svou životní historií pomník bojovníkům proti nacismu, skupině takzvaných Tří králů, zejména štábnímu kapitánu Morávkovi.

 

Zdeněk Zacpal, překladatel

 

JW6a0e0a_skptmoravek

6e43d6ce98f9426bc8e4eb2ad1ea213d

 

__________________________

 

počet obětí pobělohorské rekatolizace a válek za větší moc vládnoucí vídeňské dynastie je, alespoň co se týče českých zemí, srovnatelný, ba i relativně vyšší než počet obětí „totalitářů“ 20. století

Díky plenění, ničení, rekatolizaci a dragonádám zejména do evangelických krajů poklesl počet Čechů po Třicetileté válce o víc než 30%. Tako propastný pokles obyvatel nenastal u nás nikdy více, ani ve 20. století. Nelze zapomenout na města Prachatice a Písek, v nichž bylo takřka všechno posléze se ani nebránící obyvatelstvo vyvražděno ozbrojenci, patřícími ke „Katolické lize.“

Dále, i v 18., 19. a 20. století vedla vídeňská dynastie především pro zachování vlastnní moci války, do nichž museli narukovat (bezprávní nevolníci) Češi, aniž byly jejich vlastní zájmy vůbec akcentovány