Svoboda a stabilita se zas až tak nevylučují – AD: Zbyněk Petráček 3

Lidové noviny, středa 4. 1. 2023, str. 9

AD: Zbyněk Petráček – Novoroční výhledy. 2023: Kissinger, Metternich a Ukrajina, LN pondělí 2. ledna 2023, str. 9 – Názory

 

Zbyněk Petráček opět vyzvedává stoletý řád v Evropě, o nějž se svou „Svatou aliancí“ měl zasloužit rakouský kancléř Metternich, jímž se inspiroval i Henry Kissinger. V kontrastu k roku 1918, který prý „přinesl svobodu a suverenitu, leč ne trvalou stabilitu.“

Jenže taková stabilita, kterou nesvobodné, absolutistické režimy Metternicha, Putina a jim podobných nastolí, bývá jen dočasná a zdánlivá, občany politice odnaučuje a problémy zadupává, aby pak dlouhodobě nahromaděné rozpory při nečekaných událostech propukly v podobě revolucí a válek.

Do kontrastu k takovýmto mocnostem je namístě uvést dlouhodoběji stabilizující roli těch svobodných států, jejichž představitelé brali jazyková práva jednotlivých národů vážně a nerelativizovaly obrozenectví tak, jak to činí Petráček dodnes. Příklady? Švýcarsko a právě v letech 1917-18 vzniklé Finsko.

Landsgemeinde_Glarus_200616

A vůdce Lee Kuan Yew již před osamostatněním Singapuru prosadil na ostrově dokonce čtyři oficiální jazyky. Ohledy k národnostním menšinám i studujícím Židům prokazovala i Československá republika, díky níž došlo k mírumilovnému rozchodu a setrvalému přátelství mezi Čechy a Slováky. Na rozdíl od Jugoslávie, jejíž přezíravější politika k menšinám ve 30. letech 20. století byla dost podstatnou příčinou pozdějšího násilí.

Nahlížejme tedy nyní vstřícně i současnou emancipaci berberských / Amazigh národů v Maroku a Alžírsku a úsilí o zaručení práv jednotlivých etnik v dnes již federální Etiopii.

Regions_of_Ethiopia_EN.svg

 

Zdeněk Zacpal, nordista

 

____________________________________

 

Vysvětlivky pod čarou:

 

… a nerelativizovaly obrozenectví tak, jak to činí Petráček dodnes.

duch celého článku, zejména pasáž:

A k tématům roku 2022 patřila role zdejších rodáků ve věcech překonávajících obrozenectví.

Co může překonat obrozenectví? Asi by to bylo něco, co by se dalo postavit na společného jmenovatele a bylo by větší. Ale něco takového nedokáže autor ZZ najít. Dokáže to pan Petráček?

 

Na rozdíl od Jugoslávie, jejíž méně vstřícná politika k menšinám ve 30. letech 20. století byla dost podstatnou příčinou pozdějšího násilí.

Pod pojmem „násilí“ se dají zařadit jak genocidní praktiky chorvatských ustašovců, tak i pozdější války, na nichž se podíleli srbští Arkanovci, pozdější „četnici“, nově vzniklé armády a další.

 

Vůdce Lee Kuan Yew [Lǐ Guāngyào / Li Kuang-jao / 李光耀] již před osamostatněním Singapuru prosadil na ostrově dokonce čtyři oficiální jazyky.

https://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_Singapore

http://zdenek.zacpal.cz/cestou-stareho-mistra-na-komunisty-v-singapuru-vysly-pameti-tamniho-expremiera/

The Singapore Story: Memoirs of Lee Kuan Yew, Published by Times Editions Pte Ltd, Singapore 1998, ISBN 981 204 983 5, str. 216 (zde LKY odkazuje na situaci již kolem roku 1955):

I decided that, whether or not it was practical, the only politically defendable policy was trilingualism, with Malay as the lingua franca and the future national language of Malaya, English as the language of international commerce and science, Mandarin as the mother tongue of the Chinese, and Tamil, Hindi or Punjabi for the Indians.

 

… v dnes již federální Etiopii.

Hezká mapička 11 „regionálních států“ celé země je i na: https://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopia