Te Deum je ještě problematičtější

 

Lidové noviny, čtvrtek 18. ledna 2018, str. 11, Názory – Dopisy redakci

AD: Petr Zídek – Když prezident nemá virózu, Lidové noviny, středa 17. ledna 2018, Názory – Archiv, str. 10

 

Mnohem problematičtější než slavnostní ceremoniál otvírání komory s korunovačními klenoty jsou z hlediska republikánství a svobody svědomí slavnostní prezidentské mše Te Deum v katedrále. Ty si nechávali vysluhovat u příležitosti svého zvolení prezidenti Hácha, Gottwald a Havel. Pokud nový prezident takto oslavit své zvolení chce, eventuální bohoslužba by měla mít soukromější a ekumeničtější ráz.

Zdeněk Zacpal, překladatel

 

520779-top_foto1-dmwu0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

České korunovační klenoty: Svatováclavská koruna (1346), Královské jablko (1527) a Královské žezlo (1533)

____________________________________

 

Primární zdroj: Jiří Nolč – Čeští a slovenští prezidenti, LP Books, a.s., Brno 2005

Část 2: Naši prezidenti v otázkách a odpovědích, Otázka č. 9, str. 44:

Kteří prezidenti měli slavnostní mši Te Deum laudamus v chrámu sv. Víta na Hradě pražském?

Odpověď: Byli to tři prezidenti – Emil Hácha v r. 1938, Klement Gottwald v r. 1948 a Václav Havel v r. 1989.

 

Tuto skutečnost si autor dále ověřoval v originálech prováděcích instrukcí k organizaci a zajištění prezidentských voleb, které se nacházejí v Archívu Pražského hradu mj. pod:

Č.j.: P 609 / 37 a Č.j.: 3253 / 317 / 11 – S / 27

 

Dále v: Obrázková zpráva o volbě prezidenta republiky, Státní nakladatelství v Praze, 1934

 

Dále v dobových Lidových novinách a v Českých listech (orgánu tehdejší Lidové strany)

 

 

 

Petr ZídekKdyž prezident nemá virózu

 

To nám ten rok stého výročí vzniku republiky pěkně začíná! Nejprve nám veřejnoprávní televize naservíruje výpravný dvojdílný film o panovnici, jejíž rod jsme v roce 1918 slavnostně sesadili, a pak se čeští politici v přímém přenosu klaní nejzářivějšímu symbolu středověkého státu – korunovačním klenotům.

Rituál vyndávání svatováclavské koruny z krabice tentokrát neznesvětila vrávorající hlava státu. Podle kritiků se ale vyznamenali politici z hnutí ANO: Premiér se klenotům nepoklonil a primátorka Prahy se nejen nesklonila, ale prohlížela si je, jako by si ve zlatnictví vybírala přívěšek. Neúcta k symbolům státu, říkají jedni. Co byste chtěli od dvou Slováků, přisazují si další.

 

Korunovační klenoty nejsou oficiálními symboly státu, takže je otázka, proč by se jim měl někdo vůbec klanět. Z úcty k tradici, kterou představují? Úctyhodných tradic a jejich zhmotnění je kolem nás ale tolik, že bychom museli žít v předklonu, abychom je všechny uctili. Hrdý občan republiky chodí ale vzpřímen a staré tradice ctí tím, že je přetváří v nové činy. Poklonkování před středověkou korunou není hodno demokratů a republikánů.

Zatímco svatováclavská koruna je skutečně starobylá, rituál jejího vybalování je produktem až 19. století. Romantické atributy tohoto představení – sedm klíčníků, katafalk, svíce, svatováclavský chorál – připomínají něco mezi pohanskou bohoslužbou a zednářským rituálem. Z hlediska demokratického laického státu je samozřejmě na pováženou přítomnost dvou katolických hodnostářů, kterou lze vyložit nejen jako zvýhodňování jedné církve, ale také jako trvající sepětí trůnu a oltáře.

 

V roce 2016 proběhla v Lidových novinách zajímavá diskuse mezi historikem umění Pavlem Kalinou, který navrhoval, aby byly korunovační klenoty trvale vystaveny, a historikem a diplomatem Jiřím Šitlerem, který obhajoval současnou praxi. Kalina argumentoval příklady ze zahraničí. Například stále používaná britská koruna je trvale vystavena, rovněž tak svatoštěpánská koruna a další. „Proč se sekulární republika brání běžnému muzejnímu režimu koruny, v jejíž posvátnost dávno nikdo nevěří“, ptá se Kalina a označuje to za „trapnou hru na duchovno“ (LN 10. 6. 2016).

Naopak Jiří Šitler připomíná unikátnost svatováclavské koruny a také délku tradice jejího vystavování. „Každá živá tradice má hodnotu i sama o sobě, zničit ji je jednoduché, ale obnovit se dá jen s obtížemi. Věci totiž patří do muzea stejně jako zvířata do zoo – když je neumíme zachránit jinak a když je neumíme zachovat v přirozeném prostředí či kontextu.“ (LN 15. 6. 2016) S tím by se dalo i souhlasit, je však otázka, zda má být součástí této živé tradice také poklonkování ústavních činitelů, které je poněkud komické, i když prezident zrovna nemá virózu.