Cesta k rozvratu – AD Pavel Kalina 5

Lidové noviny, pondělí, 22. června 2020, str. 9: Názory – Dopisy

 

AD: Pavel Kalina – Vstali noví obrazoborci, str. 11-12

AD: Veronika Krejčí – Socha Marie Terezie? To raději Seiferta, str. 1, 3

obojí LN Sobota, 20. června 2020

 

 

Autor, historik umění pan Kalina při vyjmenovávání různých hnutí, která ničila umělecká díla, jako vždy zmiňuje husity, ale nikdy ne jezuity. A to přesto, že ze všech ideologických skupin u nás právě jezuité toto činili nejsoustavněji. Po Bílé hoře likvidovali knihy i výzdobu dřívějších většinových husitských či evangelických církví v takovém poměru a množství, že z ní přetrval nepatrný zlomek. Podívejme se jen do našich galerií a muzeí: tam dohledáme mnohem více předhusitského (a mnohem staršího!) katolického umění.

Za reakci stojí i záměr Prahy 6 vztyčit sochu Marie Terezie. Vedení městské části si možná neuvědomuje, že namísto postupu proti mýtu národního obrození se spíše podílí na likvidaci jistého tehdy vzniklého a s ním spjatého étosu, ochotného oslavovat jen ty, kteří vstoupili do veřejného života pro prosazení věci, jíž věřili. Osobnosti, které v prvé řadě bránily zemi proti cizí okupaci, které přímo či nepřímo přispěly k rozšíření zemských, ale často i všelidských náboženských, ekonomických a politických svobod, svobody vlastního myšlení, k blahobytu. I když později docházelo k větší manipulaci s historií, principiálně tento étos nezrušili ani komunisté.

Teprve po sametové revoluci mnozí bez širšího konsensu – avšak se silnou podporou z římskokatolické církve – se pod heslem „návratu do Evropy“ oslavují ty, kteří negativním způsobem poznamenali životy statisíců lidí především kvůli vlastnímu majetku, kariéře, získání či udržení moci a panství. Na Praze 6 oslavují Marii Terezii, jinde násilnickou rekatolizaci Mariánským sloupem,  císaře Franze Josefa I. či maršála Radetzkého von Radetz. Což posiluje bezohledné politiky i dnes.

91gADgs-EXLJAN2dcd9b_NO_TEXTLUH82dbd5_01

Vystavování pomníků úspěchů, bohatství a moci za odhlížení od morálně přípustných cest k nim vedoucích ale vede společnost k rozvratu, jak dnes vidíme v USA a jak si již v roce 1938 uvědomoval tamní sociolog Robert King Merton.

 

Zdeněk Zacpal, nordista

 

 

 

 

____________________________

 

Citace a odkazy pod čarou:

Autor věří, že píše o věcech obecně známých, přesto chce připomenout, že asi 85% Čechů před Bílou horou byli evangelíci (a už tenkrát se občas nazývali protestanté), patřila jim velká většina kostelů v zemi a na rozdíl třebas od nizozemských či skotských kalvinistů své kostely zdobili malbami a plastikami. Jedna z nejoriginálnějších uměleckých forem, která vznikla u nás tak byla po roce 1620 zničena mnohem větší měrou než například středověké srbské nebo rumunské původní umění pod Turky, kteří byli přes některé krutosti (srovnatelně krutí ovšem byli i někteří Habsburkové a jejich generálové) nábožensky tolerantnější než pozdější Habsburkové. Stačí navštívit ony země.

 

K tématu

Petr Hora – Toulky českou minulostí III, Baronet, Praha, 1998

Jan Fiala – Hrozné doby protireformace, Eman, Heršpice u Slavkova, 1997

Bartlová, Milena  – Umění české reformace : (1380–1620). Vyd. 1., Academia, 2010

 

V tehdejší evropské katolické totalitě i Jan Žižka přispěl, byť nepřímo, k pozdějšímu brzkému prosazení nebývalé náboženské, ale i myšlenkové a osobní svobody. Utrakvisté se dokonce mohli rozvádět a znovu brát – o několik set let dříve než jinde v „křesťanském světě“.

 

Po Bílé hoře likvidovali knihy i bohatou malířskou a plastickou výzdobu dřívějších většinových husitských či evangelických církví v takovém poměru a množství, že z ní přetrval nepatrný zlomek, a to ještě jim navzdory a zčásti v cizině.

například Jenský kodex přežil v Německu a byl zemi darován tehdejší „NDR“

 

… se silnou podporou z římskokatolické církve …

konkrétně sám arcibiskup a kardinál Dominik Duka podporuje i instalaci maršála Radetzky von Radetz

Výraznou postavou je i Radomír Malý, s ním se autor dostal do duelu:

Pro a proti o době temna: Radomír Malý – Zdeněk Zacpal

31 Říj, 2017 Český rozhlas Plus, Pro a proti, 31.10. 2017, 9.34 – 10.00

http://zdenek.zacpal.cz/pro-a-proti-o-dobe-temna-radomir-maly-zdenek-zacpal/

 

 

 

Radetzky von Radetz v letech 1848-9 nechal usmrtit asi 4000 Italů, kteří se chtěli vymanit z rakouské okupace

 

Vystavování pomníků úspěchů, bohatství a moci za odhlížení od legitimních cest k nim vedoucích vede společnost k rozvratu, jak dnes vidíme v USA a jak si již v roce 1938 uvědomoval tamní sociolog Robert King Merton.

Robert K. Merton – Social Theory and Social Structure, 1968 Enlarged Edition, The Free Press, New York, 1968, uváděný text:

II, 6, str. 185-214 – Social Structure and Anomie (1938)

Původně byl článek publikován v American Sociological Review,Vol. 3, No. 5 (Oct., 1938), pp. 672-682, můžete si ho přečíst na

http://faculty.washington.edu/matsueda/courses/517/Readings/Merton%201938.pdf