Proutník Schwarzenberg kandidátem blahořečení? – AD: Milan Kocourek, AD: Karel Schwarzenberg 4

AD: Milan Kocourek – Co si „kníže“ zasluhuje, Lidové noviny, pátek 15. 12. 2023, str. 13, Názory, Dopisy redakci 

Crucifix_Ag Katolicismus, k němuž se Karel Schwarzenberg tak vehementně hlásil, je v teorii, a k mnohým i v praxi, velice přísný. Papež Jan Pavel II (1978-2005) kázal ve třetím světě proti jakékoli účinné antikoncepci. Nešťastná zneužitá či rozvedená žena s dětmi nesmí ani kvůli živiteli uzavřít nový sňatek, natož poměr. Znásilněná bývá leckde za potrat ještě uvězněna. A za exkomunikaci těchto žen z církve se zasazoval i intelektuály a umělci vynášený týnský páter a guru Tomáše Halíka, Jiří Reinsberg.

Zato před mnohem rizikovějšími sexuálními eskapádami mocných mužů-katolíků typu Karla Schwarzenberga, Alexandra Vondry i Petra Nečase církev mhouří obě oči. Hlavně když jí vydají ještě další majetky českého státu. Schwarzenberg, který se producíroval na veřejnosti i s „bokovkou“ o 50 let mladší, zůstává dle Halíka „šlechtitelem, vychovatelem Čechů.“

ff45f996-dddb-42d5-8777-adaac2a546f2353177_158531_Ministr_Swarzenberg_s_papezem

Komunisté ve jménu kýžené rovnosti „znárodňovali“ první poslední nejen „boháčům“, ale i chudým zadluženým soukromníčkům, aby se obratem sami stali nejbohatší sortou lidí a pak, za obnoveného a dříve nenáviděného kapitalismu, těmi největšími kapitalisty. A náboženští konzervativci zase vykazují, slovy irského biopsychologa Nigela Barbera, pozoruhodně vysokou míru porušování zásad, které tak horlivě kážou. Svými skutky dokládají, že náboženství zas až tak dokonalou zárukou jeho vlastní morálky není.

Před 122 lety kritik F. X. Šalda vzýval ve své recenzi slavného dánského myslitele: Svatý Kierkegaarde, … vrať prvky z jich pitvorných a směšných spojení jejich původní čistotě a ryzosti!“ A tak obdobně jako se za „sametové revoluce“ skandovalo „komunismus komunistům“, není od věci, abychom my z nekatolické většiny národa členům té nejmocnější církve připomínali: „katolicismus katolíkům!“

Zdeněk Zacpal, nordista

_______________________________

 

 

Šlechtitel, vychovatel Čechů

„Karel Schwarzenberg by měl vejít do naší historické paměti jako vychovatel naší soudobé české společnosti,“ uvedl Halík. Zesnulého označil také za šlechtitele veřejného života. (mj. též v LN, 12. 12. 2023)

 

Katolicismus, k němuž se Karel Schwarzenberg tak vehementně hlásil, je v teorii, a k mnohým i v praxi, velice přísný.

Encyklika Humanae Vitae od papeže Pavla VI. z roku 1968.

Exhortace Familiaris Consortio od Jana Pavla II. (Karola Wojtyly) z roku 1981.

Na Filipínách je rozvod dodnes zcela zakázán.

 

Papežové Wojtyla i Ratzinger kázali proti jakékoli účinnější antikoncepci, což pak leckde ve třetím světě vyústilo v humanitární krize.

https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church_and_HIV/AIDS

Pope John Paul II upheld the church’s traditional prohibition on condoms.[20] His position was harshly criticized by some doctors and AIDS activists who said that it led to deaths and millions of AIDS orphans.[20] It was also suggested that his position on condoms cost him the Nobel Peace Prize, which he was widely expected to receive.

Otázka autora: co ženy v afrických a latinskoamerických slumech, které bývají znásilňovány vícekrát za život, aby se kruh násilí a přelidnění roztáčel dál?

In September 1990, John Paul II visited the small town of Mwanza, in northern Tanzania, and gave a speech that many believe set the tone for the AIDS crisis in Africa.[22] John Paul II said that condoms were a sin in any circumstance. He lauded family values and praised fidelity and abstinence as the only true ways to combat the disease.[22] In December 1995, the Pontifical Council for the Family issued guidelines saying that „parents must also reject the promotion of so-called ‚safe sex‘ or ‚safer sex’, a dangerous and immoral policy based on the deluded theory that the condom can provide adequate protection against AIDS.“

Jeden případ za další: na souvislost papežského zákazu antikoncepce s celostátními zákazy antikoncepčních prostředků po státní linii mj. v Burundi a Rwandě s následovnými genocidami a občanskými válkami upozorňoval František Koukolík, mj. ve své Vzpouře deprivantů.

 

Pokud jde znásilněná žena k potratu, má být leckde uvězněna. A za exkomunikaci těchto žen z církve se zasazoval i tolika intelektuály a umělci vynášený týnský páter a guru pátera Halíka, Jiří Reinsberg.

Autor kdysi dávno (někdy v 90. letech) navštívil ze zvědavosti Týnský chrám a byl poněkud překvapen nesmiřitelnou řečí jinak vtipného Reinsberga za exkomunikaci každé ženy, pokud podstoupí potrat. Tyhle veřejně deklarované postoje pátera, který se sám výslovně pokládal za konzervativce, zřejmě dosvědčí i někdejší Reinsbergovi farníci, pokud ovšem k tomu budou ochotni.

Ale pak se pisatel dočetl, že se jedná o oficiální doktrínu římskokatolické církve: https://www.ewtn.com/catholicism/answers/abortion-excommunication-24758

 

Zato před sexuálními poklesky mocných mužů-katolíků typu Karla Schwarzenberga, Alexandra Vondry i Petra Nečase římskokatolická církev mhouří obě oči.

Jak fungují „rodinné hodnoty“ v domácnostech našich katolíků?

Případ Petra Nečase je notoricky známý.

Vezměme si onoho Alexandra Vondru (který mj. učinil protizákonné kroky k instalaci Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí):

Po devatenácti letech senátorka ODS Veronika Vrecionová potvrdila to, co si občas cvrlikali političtí vrabci: Ministr obrany Alexandr Vondra, který je známý jako lamač ženských srdcí, má nemanželské dítě. Jak to bylo předtím, než se Jáchym (19) narodil, i potom, to vysvětluje v exkluzivním rozhovoru pro Blesk.

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/161500/matka-vondrova-nemanzelskeho-syna-skoncil-to-kdyz-mu-otehotnela-manzelka.html

A co v jeho vlastní domácnosti?

V Martině [manželce katolického konvertity Alexandra Vondry] se postupem času nahromadil odpor k sobě samé, což ji dohnalo až k pokusu o sebevraždu. „Neunesla jsem hrůzu z toho, co jsem zač, co jsem za tvora,“ přiznala. Nakonec se rozhodla, že se utopí. „Abych to byla schopná udělat, tak jsem se dopracovala k necelým pěti promile. Na tu situaci si matně vzpomínám. Zachránila mě tehdy všímavost kolemjdoucí paní, která byla natolik osvícená, že se mnou začala mluvit a nakonec mě dostala do sanitky,“ vypráví Martina.

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/285224/zpoved-manzelky-exministra-vondry-zavislost-na-alkoholu-a-pokus-o-sebevrazdu.html

 

ZZ: Hrůza!

 

Schwarzenberg se tak mohl producírovat i na veřejnosti s „bokovkou“ o 50 let mladší, známou z deníku „Blesk“,…

… ji bulvární tisk nazývá Jana „Ramlice“ Vopěnková. Cituji list „Expres“ z 12. dubna 2017: Opilá Schwarzenbergova exmilenka bez řidičáku bourala za volantem kradeného auta.

 

A náboženští konzervativci venkoncem vykazují, slovy irského biopsychologa Nigela Barbera, pozoruhodně vysokou míru porušování zásad, které tak horlivě kážou. Svými skutky dokládají, že náboženství zas až tak dokonalou zárukou jeho vlastní morálky není.

Nigel Barber – Why Atheism Will Replace Religion: The Triumph of Earthly Pleasures over Pie in the Sky, ISBN 978-0-9855691-0-5.

 

Před 122 lety kritik F. X. Šalda vzýval ve své recenzi slavného dánského myslitele: „Svatý Kierkegaarde, … vrať prvky z jich pitvorných a směšných spojení jejich původní čistotě a ryzosti!“

Šalda, František Xaver – Buďto–anebo (původně otištěno v: Národní listy, 3. IX. 1911, č. 243, str. 1, Praha); citováno z: ŠALDA, František Xaver – Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 17: Kritické projevy VIII, Československý spisovatel, Praha, 1956, článke na str. 199-203, citováno ze str. 203.

 

Znění citovaného článku:

Autorem nejlepšího citátu u příležitosti sobotního rozloučení s „knížetem“ Karlem Schwarzenbergem je podle mě kněz Tomáš Halík: „Ukázal nám rozdíl mezi hrdým češstvím a zatuchlým čecháčkovstvím“. Píšu to jako upřímný obdivovatel moudrosti „knížete“, který mi věnoval několik skvělých rozhovorů na mikrofon pro BBC a Radiožurnál. Nejsem prorok, ale dovolím si předpovědět, že „kníže“ bude papežem (nevím kterým) blahoslaven. Rozhodně si to podle mého názoru zasluhuje.