Braňme se těsnější integraci EU – AD: Jiří Karas

 

 Mladá Fronta Dnes, 17. 10. 2006, strana A 11, Praha 

 

Názory – Fórum čtenářů

 

Polemika s článkem Jiřího Karase – „Kdo se bojí přílivu muslimů, ten uvažuje rozumně“ z MF Dnes 12.10. 2006, str. A 11: Kurzívou vyznačené části nebyly otištěny

 

 

Braňme se těsnější integraci EU

 

Jiří Karas je znepokojen přílivem muslimů do Evropy, považuje jej za velkou hrozbu – mají vysokou porodnost, jejich integrace se často nedaří a někteří jejich příslušníci ohrožují Evropany. Vytýká Čechům, že nestarají o bezpečnost a často se více obávají mj. o bobry na Labi, tání ledovců v Antarktidě, nedostatek stromů nebo planktonu.

 

untitled

Bobr evropský: Takového krásného zvířátka by přece ale bylo škoda, pane Karasi!

 

 

Přitom v některých muslimských zemích samotných kde se rodiny musejí větší měrou samy starat o živobytí, populační růst v posledních letech dle statistik závratně klesá a v dlouhodobém výhledu v některých z nich již nedosahuje ani úrovně potřebné k prosté reprodukci. Počet dětí na jednu ženu v Turecku, které má nyní asi 1,92, Libanonu (1,90), Alžírsku (1,89), Íránu (1,80) a Tunisku (1,74) dosahuje nižší úrovně než USA, které mají asi 2,09. Naopak zejména v zemích tzv. západní Evropy naopak dávky a přídavky na děti od státu namnoze populační růst tamních ghett stimulují a na druhé straně odrazují muslimské přistěhovalce od práce a učení. O tyto „sociální jistoty“ se přitom zasloužily i tzv. strany křesťanskodemokratické – strany s podobnými programy jako Karasova KDU-ČSL.

Pan Karas (MFD 12.9. 2006) se obává, že české ženy nerodí dost dětí, jako by vyšší porodnost automaticky znamenala méně muslimských přistěhovalců a naopak. Účinnějším prostředkem by spíše bylo zamezit těsnější integraci evropských zemí a nepřijmout tzv. schengenský systém, který též může umožnit ještě volnější pohyb osob včetně teroristů ze západní Evropy. Můžeme si alespoň v něčem vzít příklad z poměrně dobře spravovaných a suverénnějších států, jako jsou Norsko, Švýcarsko, USA, Kanada, Japonsko, Korejská republika, Singapur, Izrael, Chile, Kostarika, Botswana. Ani takový posun však KDU-ČSL nenavrhuje, je pro těsnější integraci Evropy a prezidentu Klausovi, který se za větší míru národní suverenity staví, její představitelé vytýkají euroskepticismus.

Pokud si stát ještě vůbec nějakou míru suverenity dokázal uchovat, není jeho morální povinností otevřít dveře ekonomickým přistěhovalcům dokořán. Není žádnou morální újmou odmítnout Schengen, případně vystoupit z celé Evropské unie. Morální povinností však v každém případě bude otevřít náruč ekologickým uprchlíkům ze stopadesátimiliónové muslimské Bangladéše, zejména pokud u nás bude hodně lidí po vzoru p. Karase přehlížet ekologickou problematiku a Bangladéš zaplaví voda z rozpuštěné Antarktidy.

 

Zdeněk Zacpal, Praha