Carl Gustav Jung – Stručně o jeho životě a díle od Jesse Feista

Překlad článku od Jesse Feista, který vyšel poprvé v nakladatelství Vokno v roce 1988 a později byl otištěn v časopise Vhled, číslo 0/90 v roce 1990 v Brně

Carl Gustav Jung – Stručně o jeho životě a díle