Nahlédněte to, co kritizujete, AD: Jiří Man

Lidové noviny, úterý, 4. 2. 2020, str. 9, Názory – Dopisy redakci

 

AD: Jiří Man – Kam až může vést osobní nenávist, Lidové noviny, pátek, 31. 1. 2020, str. 13, Názory – Dopisy redakci

 

Připisování „osobní nenávisti“ ze strany Jiřího Mana někomu, koho osobně vůbec nezná, i jeho pohoršování se nad mým srovnáváním ikonografie takzvaného Mariánského sloupu s téměř neznámou mincí, plakáty a obrazy, jsou asi tak relevantní, jako dřívější odsudky Charty 77 těmi, kteří její úvodní Prohlášení nikdy nečetli (a většinou ani číst nesměli).

K období po roce 1620 si pan Man může přečíst i jiné texty. Třebas ty od našeho předního historika: „Co se dostavilo po Bílé hoře, vzalo na sebe sice náboženský, tedy ideologický háv, ve skutečnosti však šlo o sociální a duchovní genocidu, která postihla všechny složky národa.“ … „Ve jménu jediné víry, jednoho světového názoru, se vítězným normalizátorům podařilo zdevastovat kdeco, od ekonomiky země přes vyspělé školství až po duši a nitro člověka. Z poměrně vyspělého národa učinila pobělohorská rekatolizace národ zdeptaný.“

A v pozadí za tím vším stála dynastie Habsburků, která po roce 1620 získala absolutní moc v zemi. Zrušením světonázorové plurality, svobodných sněmů, zvykového práva, většiny politických, ekonomických a náboženských svobod v zemi i konfiskací asi tří čtvrtin majetku Čechů. Toto zdejší působení po téměř 300 letech ukončila vyhnáním šesticiferného počtu Čechů na smrt na bojištích 1. světové války. Dle značné části občanů si žádné oslavy, natož sochy v této zemi nezaslouží.

Slovy Otevřeného dopisu Zastupitelstvu z roku 2017, Mariánský sloup císaře Ferdinanda III. „má nebezpečně blízko k násilnému prosazování jedněch idejí a moci na úkor jiných, a pak může do sdíleného životního prostředí namísto harmonie vnést nesoulad a konflikt.” Mnohým postačuje Staroměstské náměstí tak, jak je. Při možnosti výběru by na místě upřednostnili, jak byli dlouho ujišťováni z Magistrátu, a jak si i nadále přeje i primátor Hřib, umělecký objekt, který by vzešel „z otevřené soutěže“ a „měl ekumenický, smířlivý a sjednocující ethos.“

22687_dekret1Habsbursko-jezuitská rekatolizace: Je přece třeba se navrátit k evropským kořenům!

 

Zdeněk Zacpal

Věty kurzívou nebyly v dopisovém formátu otištěny

__________________________________________

Poznámky pod čarou

 

3 citované věty:

Petr Hora-Hořejš – Toulky českou minulostí III, str. 201

 

Otevřený dopis Zastupitelstvu z roku 2017:

https://artalk.cz/2017/09/11/11-9-2017-otevreny-dopis-zastupitelstvu-hl-m-prahy-proti-postaveni-kopie-marianskeho-sloupu-na-staromestskem-namesti/

 

 

Při možnosti výběru by na místě upřednostnili, jak byli dlouho ujišťováni z Magistrátu, a jak si i nadále přeje i primátor Hřib, umělecký objekt, který by vzešel „z otevřené soutěže“ a „měl ekumenický, smířlivý a sjednocující ethos.“

 

Přikládám znění dopisu od Mgr. Martina Bendy z MHMP (30. 9. 2019):

 

Vážený pane Kolinský,

 

Děkuji za Váš dopis a zájem o podobu našeho města.

 

Není ani mým cílem na exponované místo naší metropole umísťovat umělecké dílo, které má tak štěpící charakter. Jsem nicméně toho názoru, že vertikální umělecký objekt na dané místo patří, ale že má vzejít z otevřené soutěže a má mít ekumenický, smířlivý a sjednocující ethos.

Ať se Vám daří!

 

 

 

Datum: 27. 9. 2019 19:13:06
Předmět: Re: m.sloup

Zdravím, pro informaci z MHMP:

Mgr. Martin Štěrba
poradce primátora

 

Vážený pane Kolínský,

 

jménem pana primátora MUDr. Zdeňka Hřiba Vám děkuji za zprávu a zdravím Vás.

 

Mohu Vás ujistit, že není cílem pana primátora a momentálně ani celého Zastupitelstva hlavního města Prahy obnovovat Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Vedení města se řídí platným usnesením zastupitelstva ze září 2017 i z června 2019, které rozhodli o tom, že se sloup na náměstí nevrátí. Věřím, že existují skupiny, které by rády sloup vrátily, to je však jejich demokratické právo.

 

S pozdravem a přáním hezkého víkendu,

 

Martin Štěrba

 

Kam až může vést osobní nenávist

 

Jakožto velký milovník Prahy a vlažný, pokřtěný katolík s velkým zájmem sleduji vývoj situace okolo obnovy mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.

Pan Zdeněk Zacpal je všeobecně znám svým dlouhodobým bojem proti obnově mariánského sloupu. Ač jsem jeho názory nikdy nesdílel, vždy jsem si vážil alespoň jeho erudice a doposud i jisté úrovně diskuse. Popis jeho vlastní prezentace na zasedání MHMP minulý týden mi však vyrazil dech.

Je téměř neuvěřitelné, kam až může osobní nenávist k rodu, pod jehož vládu spadala naše země v dobrém i ve zlém po několik staletí, svést vzdělaného člověka. Zcela účelově jednostranné hodnocení role Habsburků a potažmo katolické církve (jako by byli příčinou veškerého zla v českých zemích) a rovněž srovnávání snahy o obnovu sloupu s nacistickými plakáty či se situací v Letech u Písku považuji za nešťastné a u člověka jeho rozhledu a vzdělání znepokojivé až odpudivé.

 

Jiří Man, Brno