Daniela Iwashita – Søren Kierkegaard, Opakování (Vyšehrad)

PRÓZA, FILOZOFIE

 

Søren Kierkegaard

Opakování (Vyšehrad)

_____________________________________________

 

„Chystáte-li se číst Reprízu, musíte mít filozofickou průpravu a pomůže znalost Kierkegaarda,“ řekl Alain Robbe-Grillet o svém románu, který právě vyšel česky. Současně vychází v překladu Zdeňka Zacpala i próza Opakování, kterou dánský filozof a teolog Søren Kierkegaard (1813-1855) napsal roku 1843. Aby nápověda byla úplná: její anglický název Repetition se shoduje s titulem Robbe-Grilletovy knihy.

Zvědavci, kteří se zajímají o Kierkegaardův život, najdou v Opakování umělecký výraz jeho vztahu s Regine Olsenovou i náznak vysvětlení jeho tajemného průběhu (Kierkegaard požádal Olsenovou o ruku, pak se s ní náhle rozešel, ač ji zřejmě nepřestal milovat). Filozofové najdou v knize pojednání o opakování a rozpomínání, o obecném a výjimce. Teatrologové úvahu o frašce. Teologové výklad starozákonní knihy Jób. Psychologové studii hluboce melancholické povahy. Odpírači i zastánci manželství argument pro svůj spor.

Próza hýří i formálně: příběh nešťastně prožívané lásky, vložený do duchaplného pojednání, vypravěč podává z pozice empatického, avšak vyrovnaného, až vražedně racionálního důvěrníka zamilovaného mladíka. Své pohnuté vyprávění zasazuje do ironicky „vědeckého“ rámce jako experiment (podtitul zní Pokus v oblasti experimentující psychologie od Constantina Constatntia). V závěru se však perspektiva přesmykne do série střemhlavých dopisů mladíka důvěrníkovi. Espritem, dynamikou i tajemstvím kniha připomíná hlubokou dravou řeku s překvapivými zátočinami, slepými rameny, vodopády i vyústěním. Snad výraz autorova vášnivého sporu se sebou samým, ve kterém není spočinutí, jen „vytrvalost a síla“. Ty rozhodly i v Jóbově při. Jób „ví, že je nevinný a čistý v samém nitru svého srdce, kde to ví i s Pánem, a přece ho celé žití vyvrací.“

 

Daniela Iwashita

Lidové noviny, Sobota 24. června 2006, strana VI