Marie Neudörflová: Staré Rakousko není třeba křísit – AD: David Lancz 2, AD: Peter Barton 2

Staré Rakousko netřeba křísit

Lidové noviny, pátek 27. 11. 2020, str. 9, Názory – Dopisy redakci; AD: David Lancz, Symbol jednotné Evropy, LN, 21. 11. 2020, str. 15, AD: Dopisy, Peter Barton, LN, 25. 11. 2020

 

Článek pana Lancze, který propaguje obnovení pomníku rakouského maršála Josefa Wenzela Radetzky von Radetz a tlumočí názory jeho spolku, se moc nehodí do programově kritického listu.

Nikdo netvrdí, že by Rakousko(-Uhersko) bylo ve všech svých vývojových fázích tou nejhorší říší. Herr Bartonovi / panu Bartonovi však připomeňme, že po většinu období centralizované habsburské říše (1620-1918) se jednalo o stát méně svobodný než byl průměr Evropy. Většina zemí kontinentu tehdy dopřávala jednotlivcům v oněch dobách ne-li větší svobodu náboženskou, alespoň více prostoru pro nestranné bádání, vědu a širší rejstřík kultury a umění. Najdeme i mocnosti, které ovládnutým národům či zemím dopřávaly celkově více volnosti. Příklady? Skotsko pod vládou z Anglie, britská dominia, polská Rzeczpospolita, švédské panství v Estonsku 1561-1710, dánská a později švédská (1814-1905) správa Norska …

Lancz a Barton si buď neuvědomují anebo nereflektují, že tehdejší nadvláda němčiny a německy mluvící vrcholné reprezentace stavěla příslušníky jiných národů říše „na druhé nebo poslední místo“. Současným, asi z 90% nekatolickým Čechům by zřejmě nebyla po chuti ani pro studenty a mnohé další občany povinná a až do roku 1918  kontrolovaná účast na nedělní římskokatolické mši svaté.

Palais_Schwarzenberg1Schwarzenberský palác ve Vídni

Oslavou těch, kteří kvůli udržení paláců pro Habsburky utráceli životy statisíců na bojištích za svou časnou odměnu, se dostáváme po Listopadu pod úroveň dnešního Turecka. Při oslavách osmanské absolutní a imperialistické moci prezident Erdoğan ctí alespoň suverenitu své vlastní země. Skutečné smíření by však muselo vzejít ne z jedné strany, nikoli ze zákulisních politických dohod, nýbrž z celospolečenského konsensu, který by vzal vážně i názory těch občanských sdružení, které proti obnovování pomníků oslavujících onu vídeňskou dynastii vystupují.

 

Marie Neudörflová Ph.D, historička

 

Karel Havlíček Borovský – Oktrojíruj … (Havlíčkova čítanka, Přerov, 1907, str. 98:

 

„ … Národ sem, národ tam, kanony střílejte!

Však my vás potlučem, nic se nestarejte!“

KAS58c81b_schwarzenberg_karel

Na vysvětlenou: mezi celkově svobodnější státy tehdejší Evropy zejména kolem časů Radeckého sice nepatřilo Španělsko a Rusko, ale více svobody alespoň v kulturním, myšlenkovém a v některých případech i náboženském ohledu panovalo například ve státech Severní Itálie (pokud je neovládali Habsburkové), ale i v Neapolském království, ve Francii, v Polsku (pokud se nejednalo o pozdější ruský zábor), v zemích Skandinávie, ve většině Německých zemí, v Anglii, Švýcarsku, Nizozemí, Belgii, (dále USA, Kanadě, Austrálii, …)