Před Bílou Horou byli Češi dost svéprávným národem – AD: Jiří Rak, AD: Marie Koldinská, AD: Josef Pekař 2

Echo 48 / 2020 (26. 11.), str. 4

AD Jak se z pluku svatého Václava stal pluk Jana Husa, č. 45/2020   

1920px-Prague_Castle,_Old_Royal_Palace_(1)_(26099890782)Stará sněmovna na Pražském hradě: alespoň její zdi pamatují starší a svobodnější časy

 

Na debatě v Arcibiskupském paláci je pozoruhodné, že diskutující opomněli probrat dopady pobělohorské likvidace dlouhé tradice české státnosti, svobodného politického života v zemi a nastolení téměř absolutistického systému. Tehdy byly zrušeny svobodné sněmy, umožňující účast na vysoké politice i zástupcům nižších vrstev společnosti, i domácí svobody, které zabraňovaly svévoli shora: Matyášovo privilegium (1610), znemožňující svévolnou konfiskaci majetku, i zčásti precedenční právní systém. Zatímco úředníci českých zemí museli ovládat češtinu, která se rokem 1615 na Zemském sněmu dokonce stala výlučným jednacím jazykem, po Bílé hoře úřadování v němčině zvítězilo na celé čáře a počet i podíl Němců na obyvatelstvu země výrazně vzrostl. Jezuité pomohli Habsburkům zlikvidovat náboženskou svobodu, jíž se u nás mohli těšit i jednotlivci. Sugesce Jiřího Raka, který rozdíly mezi tehdejšími protestanty bagatelizuje, není případná. Pravda, ofenzivní jezuité (které většina Čechů nenáviděla hned po jejich uvedení do země Ferdinandem I.) byli těsně před Bílou horou vyhnáni, avšak kupříkladu františkáni, kapucíni a mírumilovní katolíci ani tehdy ne. Později za katolického postupu však jen část nekatolíků mohla „odejít ze země.“ Ti, kteří zůstali a odejít nesměli, bývali mučeni a až do roku 1777 i usmrcováni.

Na základě domácích reformací, které nebyly násilně potlačeny, vyrostly jinde úspěšné společnosti, a to se silnou národní identitou. Jejich města nejsou ošklivá a dost se od německých liší, paní Koldinská! Dnes vynášený Josef Pekař si plně neuvědomoval přínosy svobodnějšího myšlení bez povinné scholastiky a odříkávání litanií. Suverénnější Anglie, Skotsko, Dánsko, Švédsko, Švýcarsko a Nizozemsko jsou výmluvnými příklady zemí, které mohly napříč staletími rozvíjet vlastní, nezávislou kulturu i svobodnější politiku.

IMG_1374Ani britské město Nantwich v hrabství Lancashire není ošklivé, paní Koldinská

 

Zdeněk Zacpal, nordista