V první reformaci šlo o něco jiného

 

Oprava termínu v článku Jiřího Soboty a pohled do jeho historie

Respekt 44 / 2008 (27. 10. – 2. 11), Dopisy, Ad: Podzim v Coloradu (Respekt 43 / 2008)

 

 

Autor píše o aktivistech náboženských spolků, podporujících republikány USA, jako o „evangelících“. Anglické slovo „Evangelic(al)“ by se však správně mělo překládat do češtiny jako „evangelikální“.

Toto slovo se vztahuje spíše k novějším církvím či sektám, jimž se daří zejména v americkém prostředí. Jejich příslušníci se kritickému myšlení a invenčnímu umění vyhýbají, zato rádi užívají bojovného slovníku, masových médií a pohříchu též masové manipulace.

Pro české slovo evangelík naopak existuje anglický ekvivalent „Protestant“, označující ty, kteří se hlásí k prvním reformačním vlnám (husitské, luterské, kalvínské). Ti oněch zmíněných „moderních“ prostředků tolik neužívají a alespoň v některých fázích historie se zasloužili o lepší vzdělání, pořádek, větší svobodu a autonomii jednotlivce. Nepoškozujte, prosím, jméno těch druhých.

 

primary_web

Alfons Mucha – Bratrská škola v Ivančicích

image_1

Moravian College v Bethlehem (Pennsylvania, USA) se sochou Jana Amose Komenského (1592-1670)

 

Zdeněk Zacpal, Praha

Autor je překladatel